Начало

За децата със Слава и Мимо“ е предаване, създадено от Мимо Гарсия и водено от него и баба му Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ – юрист.
For the children with Slava and Mimo“ is a show created by Mimo Garcia and hosted by him and his grandmother Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/ – a jurist.

Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ записва предаването „За децата със Слава и Мимо“ на 30 юли 2012 година I Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/ records the show „For the children with Slava and Mimo“ on July 30, 2012
Мимо Гарсия записва предаването „За децата със Слава и Мимо“ на 30 юли 2012 година I Mimo Garcia records the show „For the children with Slava and Mimo“ on July 30, 2012